احمد سلو

احمد سلو

1

احمد سلو نام اصلی احمدرضا شهریاری متولد 11 آبان 67 می باشد و از سن 18 سالگی وارد موسیقی شد

آهنگهای احمد سلو

احمد سلوعشق مجازی