اشوان

اشوان

2

اشوان متولد 3 مهر 1369 در تهران، خواننده می باشد اشکان خدابنده لو معروف نام اصلی این خواننده معروف میباشد

آهنگهای اشوان

اشوانغرق گریه

اشوان غرق گریه

اشوانمغرور