امید حاجیلی

امید حاجیلی

2

امید حاجیلی متولد 2 مهر 1362 در تهران، خواننده است . فارغ التحصیل رشته موسیقی در مقطع کارشناسی از است

آهنگهای امید حاجیلی

امید حاجیلیزیم زیم

امید حاجیلی زیم زیم

امید حاجیلیچشمای مستت