امیر رشوند

امیر رشوند

7

امیر رشوند خواننده جوان سرشناس ایرانی است که این روزها توانسته جایگاه خوبی را در میان خوانندگان جدید کسب کند .

آهنگهای امیر رشوند

امیر رشوندهواتو دارم

امیر رشوند هواتو دارم

امیر رشوندپروانه

امیر رشوند پروانه

امیر رشوندنه تو نه من

امیر رشوندهی تو ببین

امیر رشوندمنو ول نکن

امیر رشونداومدی نسازی

امیر رشوندآخرشو بگو