امیر رشوند

امیر رشوند

6

امیر رشوند خواننده جوان سرشناس ایرانی است که این روزها توانسته جایگاه خوبی را در میان خوانندگان جدید کسب کند .