امیر رشوند

امیر رشوند

5

امیر رشوند خواننده جوان سرشناس ایرانی است که این روزها توانسته جایگاه خوبی را در میان خوانندگان جدید کسب کند .

آهنگهای امیر رشوند

امیر رشوندنه تو نه من

امیر رشوندهی تو ببین

امیر رشوندمنو ول نکن

امیر رشونداومدی نسازی

امیر رشوندآخرشو بگو