امیر فرجام

امیر فرجام

3

امیر فرجام متولد 25 تیر 1363 در کرج، خواننده است . فارغ التحصیل مهندسی صدا از مدرسه SAE استکهلم سوئد است

آهنگهای امیر فرجام

امیر فرجامتویی جهانم

امیر فرجام تویی جهانم

امیر فرجامخوشحالم

امیر فرجاموسواسی