امیر فرخ

امیر فرخ

2

امیر فرخ خواننده جوان سرشناس ایرانی است که این روزها توانسته جایگاه خوبی را در میان خوانندگان جدید کسب کند .

آهنگهای امیر فرخ

امیر فرخچتر و باران

امیر فرخ طبیب حازق