امین رستمی

امین رستمی

1

امین رستمی متولد 6 شهریور 1359 در اصفهان، خواننده است . فارغ التحصیل لیسانس زیست شناسی است

آهنگهای امین رستمی

امین رستمییار نبودی