اهورا جاوید

اهورا جاوید

2

اهورا جاوید خواننده جوان سرشناس ایرانی است که این روزها توانسته جایگاه خوبی را در میان خوانندگان جدید کسب کند .

آهنگهای اهورا جاوید

اهورا جاویدعاشقتم

اهورا جاویدبرگرد