بهنام بانی

بهنام بانی

16

بهنام بانی متولد 11 مهر 1366 در دامغان، خواننده است . فارغ التحصیل لیسانس رشته مهندسی عمران می باشد

آهنگهای بهنام بانی

بهنام بانیقرص قمر 2

بهنام بانی قرص قمر 2

بهنام بانیخوابتو دیدم

بهنام بانی خوابتو دیدم

بهنام بانیاین عشقه

بهنام بانی این عشقه

بهنام بانی عاشقم کرده

بهنام بانیبسمه

بهنام بانیاخماتو وا کن

بهنام بانیچه بخوای چه نخوای

بهنام بانیوای دل بی قرارم

بهنام بانیقرص قمر

بهنام بانیتوقع ندارم

بهنام بانیماه عسل

بهنام بانیصد سال

بهنام بانیهنوز دوست دارم

بهنام بانیدل نکن

بهنام بانیایران

بهنام بانیتویی انتخابم