تصویر موجود نیست

سید مجید بنی فاطمه

15

آهنگهای سید مجید بنی فاطمه

سید مجید بنی فاطمهسردار شهید قاسم سلیمانی

سید مجید بنی فاطمه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

سید مجید بنی فاطمهعمو عباس علمت کو عموی خوبم

سید مجید بنی فاطمهپسر لیلا وای وای

سید مجید بنی فاطمهنوکر خوبی نبودم خودمم میدونم آقا

سید مجید بنی فاطمهمیباره بارون روی سر مجنون

سید مجید بنی فاطمهلالا لالا گلم لالا لالا بهارم

سید مجید بنی فاطمهیارا دلبر و دلدارا ماه جهان آرا

سید مجید بنی فاطمهکشتی به گل نشسته اومده

سید مجید بنی فاطمهکربلا کربلا اللهم ارزقنا

سید مجید بنی فاطمهکرم حسین علم حسین

سید مجید بنی فاطمهجان آقا سنه قربان آقا

سید مجید بنی فاطمهیا حبیب من لا حبیب له

سید مجید بنی فاطمهای امید نامیدا حسین

سید مجید بنی فاطمهای اهل حرم میر و علمدار نیامد

سید مجید بنی فاطمه