علی اصحابی

علی اصحابی

26

علی اصحابی در ۳۰ شهریور ۱۳۶۰ در سمنان متولد شد. وی در ۱۶سالگی به موسیقی روی آورد

آهنگهای علی اصحابی

علی اصحابیآغوش خالی

علی اصحابی آغوش خالی

علی اصحابیلاف عاشقی

علی اصحابی لاف عاشقی

علی اصحابیخیال باطل

علی اصحابی خیال باطل

علی اصحابیعشق من 3

علی اصحابی عشق من 3

علی اصحابیبوی موی تو

علی اصحابی بوی موی تو

علی اصحابیعاشق قدیمی

علی اصحابی عاشق قدیمی

علی اصحابیباز باران

علی اصحابی باز باران

علی اصحابیجانان

علی اصحابی جانان

علی اصحابییک روز

علی اصحابی یک روز

علی اصحابیتو بارون

علی اصحابی تو بارون

علی اصحابیپری

علی اصحابی پری

علی اصحابیسردار

علی اصحابی سردار

علی اصحابیخیال تو

علی اصحابی خیال تو

علی اصحابیحراج

علی اصحابی حراج

آروین صاحب و علی اصحابیصدام کن

آروین صاحب و علی اصحابی صدام کن

علی اصحابیزندگیم

علی اصحابی زندگیم

علی اصحابیخون خدا

علی اصحابی خون خدا

علی اصحابیشهر باران

علی اصحابی شهر باران

علی اصحابیشاید

علی اصحابی شاید

علی اصحابیپا به پات

علی اصحابی پا به پات

علی اصحابیمهمانی خدا

علی اصحابی مهمانی خدا

علی اصحابیخاطرات خوب

علی اصحابی خاطرات خوب

علی اصحابیعکس یادگاری

علی اصحابی عکس یادگاری

علی اصحابیدست خودم نیست

علی اصحابی دست خودم نیست

علی اصحابیحس بی رحم

علی اصحابی حس بی رحم

علی اصحابی و مهدی عبدالهیعشقم عاشقم باش

علی اصحابی و مهدی عبدالهی عشقم عاشقم باش