علی زیبایی

علی زیبایی

7

علی زیبایی ملقب به علی تکتا خواننده ایرانی متولد 1365/03/07 در تهران می باشد.