علی لهراسبی پرواز

علی لهراسبی

38

علی لهراسبی متولد 20 فروردین 1355 است، خواننده موسیقی پاپ ایرانی است.

آهنگهای علی لهراسبی

علی لهراسبی و محمد لطفینفس جان

علی لهراسبی و محمد لطفی نفس جان

علی لهراسبیقول میدم

علی لهراسبی قول میدم

علی لهراسبیتو رو دارم

علی لهراسبی تو رو دارم

علی لهراسبیدرونگرا

علی لهراسبی درونگرا

علی لهراسبیپادشاه قلبم

علی لهراسبی پادشاه قلبم

علی لهراسبیخداحافظ

علی لهراسبی خداحافظ

علی لهراسبیبهت نمیاد

علی لهراسبی بهت نمیاد

علی لهراسبیبگو چی شده

علی لهراسبی بگو چی شده

علی لهراسبیمادرانه

علی لهراسبی مادرانه

علی لهراسبیطرف تو بودم

علی لهراسبی طرف تو بودم

علی لهراسبیبی نظیره

علی لهراسبی بی نظیره

علی لهراسبیغیر مجاز

علی لهراسبی غیر مجاز

علی لهراسبیغیر ممکن

علی لهراسبی غیر ممکن

علی لهراسبیبارون میزنه

علی لهراسبی بارون میزنه

علی لهراسبیچجوری تونستی

علی لهراسبی چجوری تونستی

علی لهراسبیخوشبختی

علی لهراسبی خوشبختی

علی لهراسبیچه خوبه

علی لهراسبی چه خوبه

علی لهراسبیچتر و خیابون

علی لهراسبی چتر و خیابون

علی لهراسبیآروم بگیر

علی لهراسبی آروم بگیر

علی لهراسبیروزای خوب

علی لهراسبی روزای خوب

علی لهراسبیقصه

علی لهراسبی قصه

علی لهراسبیمعجزه

علی لهراسبی معجزه

علی لهراسبیپرواز

علی لهراسبی پرواز

علی لهراسبیعکس های دو نفره

علی لهراسبی عکس های دو نفره

علی لهراسبیعشقه

علی لهراسبی عشقه

علی لهراسبیمطمئنم

علی لهراسبی مطمئنم

علی لهراسبیبانوی بارونی

علی لهراسبی بانوی بارونی

علی لهراسبیتا وقتی با منی

علی لهراسبی تا وقتی با منی

علی لهراسبیتنها که میشی

علی لهراسبی تنها که میشی

علی لهراسبیتب گریه

علی لهراسبی تب گریه

علی لهراسبیمن به تو حق میدم

علی لهراسبی من به تو حق میدم

علی لهراسبیبنویس

علی لهراسبی بنویس

علی لهراسبیساعت هشت

علی لهراسبی ساعت هشت

علی لهراسبیهمه چیز اینجاست

علی لهراسبی همه چیز اینجاست

علی لهراسبیشب تاریک

علی لهراسبی شب تاریک

علی لهراسبیرهایی

علی لهراسبی رهایی

علی لهراسبیحس واقعی

علی لهراسبی حس واقعی

علی لهراسبیبه چشمام خیره شو

علی لهراسبی چشمام خیره شو